globaal medisch dossier (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts voor u beheert en volgende gegevens bevat:

  • medische voorgeschiedenis
  • geneesmiddelengebruik
  • gevolgde behandelingen
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners
  • roken en alcoholgebruik
  • stress
  • onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker
  • vaccinaties

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) omvat alle medische gegevens en wordt beheerd door de huisarts. Wij kunnen via het GMD overzichtelijk uw geneeskundige zorg organiseren. Zo bent u onder andere verzekerd dat u geen dubbele of onnodige onderzoeken ondergaat. Bovendien geniet u van 30% vermindering op het remgeld.

Officieel wordt het GMD beheerd door één huisarts. Omdat wij een praktijk zijn met een gedeeld medisch dossier heeft elke huisarts binnen onze praktijk toegang tot uw GMD. Wanneer u het GMD bij ons afsluit geniet u dus ook van de financiële voordelen bij elke huisarts binnen onze praktijk onafhankelijk van wie de houder is van het GMD.

Zonder uw toestemming blijven de gegevens van het GMD binnen onze praktijk.

Indien u wenst, kan uw huisarts essentiële gegevens beschikbaar maken voor andere zorgverleners buiten onze praktijk. Dit is het zogenaamde Sumehr: Sumehr staat voor Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronische samenvatting van uw medisch dossier met de minimale gegevens die een arts nodig heeft om uw gezondheidstoestand snel in te schatten. Zo kan een arts die uw medische voorgeschiedenis niet kent, u vlug de juiste zorg geven. De overheid garandeert de privacy van deze gegevens.

Wij steunen dit initiatief in het belang van uw gezondheid.